Úterý 13. 9. 2022 (2. ročník)

Kdo nestihl – dokonči krokovací pás, záložku.