Úterý 11. 12., 2. ročník

M – opakování 30+4, 76 – 6, 34 + 2, 65 – 3, str. 42/4, 43/2, geometrická tělesa

ČJ – str. 42, 43/1, 4

ČT – str. 27/psaní 3 řádky, 27/2, 10/1, 2, 3, čítanka str. 46