Úterý 11. 10. 2022 (2. ročník)

DÚ:

ČJ – oprava diktátu na  zítra

– pracovní sešit str. 13/5, pouze odděl slova čarami

 

Učivo:

M – str. 23

AJ – pracovní sešit str. 5, učebnice opakování čísla do 20

ČJ – učebnice str. 24/9, 10, 12, 13, dokončení zápisu na druhy vět