Úkoly PRV a AJ 1. ročník

PRV – učebnice str. 49, 50, 51

AJ – https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs – opakovat lekci 4