ÚKOLY KE KONTROLE – středa 18. 11. 2020

  • anglický jazyk: zápis

slovesa

  • vymysli a napiš 3 věty za použití I CAN… (já umím), I CAN´T…. (já neumím), můžeš používat tyto nové činnosti i činnosti z učebnice (str. 8)
  • přírodověda: přečti si strany 18, 19 v učebnici, pokud ti šlo video špatně, tak se podívej na přiložené obrázky a taky si je pročti

př 1 př 2 př 3

  • český jazyk: potrénuj si, viz odkazy

– https://wordwall.net/resource/6197774/slovn%C3%AD-druhy

– https://wordwall.net/resource/6234881/slovn%C3%AD-druhy

– https://wordwall.net/resource/6682660/slovn%C3%AD-druhy-p%C5%99%C3%AD%C5%99a%C4%8F-slova