ÚKOLY KE KONTROLE – středa 11. 11. 2020

matematika, foto, pracovní sešit 17/9
anglický jazyk – pracovní sešit 4/1
český jazyk – pracovní sešit 18/4, sami, bez pomoci rodičů, zítra kontrola
přírodověda – zápis (viz výše, popř. web třídy)