ÚKOLY KE KONTROLE – pondělí 9. 11. 2020

foto matematika – pracovní sešit 16/5
vlastivěda zápis (viz DISTANČNÍ VÝUKA – PONDĚLÍ)
KVÍZ vlastivěda, v MS Teams v zadání (do dnešní půlnoci)
matematický KLOKAN, v MS Teams v zadání (do čtvrteční půlnoci, dobrovolně, ale doporučuji vyzkoušet)
– na zítra připomínám úkol zadaný ze středy, přírodověda – přečíst přiložené materiály (Minerály, nerosty, horniny)
PŘ 1 PŘ 2