Učivo úterý 7. 4. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– opakování na internetu – druhy vět – zde

– učebnice strana 87/15 – vybrat si 3 spojky a napsat s nimi do sešitu 3 věty, v těchto větách v sešitu barevně vyznačit spojky

– pracovní list cvičení 2  – spojit, co k sobě patří

  • Matematika

– učebnice strana 50/1 – 3. Sloupec

– učebnice strana 52/3 – pouze první 2 pyramidy

– učebnice strana 8 – hra (odpovědi žáci dostanou na straně 5)

  • Prvouka

– pracovní sešit 32/1

– učebnice strana 51 – přečíst si pravidla

– tyto pravidla nalepit do sešitu (žáci mají ve složce)

  • Anglický jazyk