Učivo úterý 24. 3. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– učebnice strana 82/3 – žáci opíší větu do nového sešitu i se správným tvarem slova „nálada“ a vytvoří ještě jednu větu na slovo „náladě“.

– učebnice strana 83/4 – sami doplní přes folii a rodič až potom zkontroluje správnost, chyby se snažit žákům vysvětlit, pobavit se o nich. Dále na tabulku vypsat rýmy básničky, žáci by měli zvládnout sami.

– pracovní list 36/2 – dávat pozor na velká a malí písmena

  • Matematika

Geometrie:

  • Do sešitu geometrie vypsat tyto čísla a zaokrouhlit je na desítky:

17, 83, 99, 25, 31, 47, 64, 53,

– pracovní list strana 2 – nechat žáky pracovat samostatně

  • Prvouka

– učebnice strana 49 – četba textu, klidně se můžete s žákem ve čtení střídat

– pracovní sešit 31/6 – zkusit žáky nechat samostatně vyplnit

  • Anglický jazyk

– uč. str. 48 a 49 – In my garden –  prohlédnout obrázky, zkusit přečíst (výslovnost viz prac. sešit str. 83)

– PS str. 46 a 47 – In my garden – doplnit (i s pomocí učebnice)

– opakování L5 – My house: slovíčka v uč. str. 82 a 83 včetně slovíček v odstavečku Kultura: In my garden

– procvičení lekce 5 na internetu – zde