Učivo úterý 17. 3. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– pracovní list na vlastní jména strana 34/3, 4. Pracovní list by měli mít žáci za obalem

– učebnice strana 81/12 – napsat do speciálního nově zavedeného sešitu, v pátek si to opravím

– do nového sešitu udělat hláskově-slabičný rozbor slov HRAD, TVRZ, ZŘÍCENINA. Kdyby si žáci nemohli vzpomenout, co to je hláskově-slabičný rozbor, tak stačí říct křížky, kolečka. Opět si v pátek zkontroluji sama.

– pracovní sešit 14/8

  • Matematika

– spočítat další sloupeček na násobení čísla 7

– učebnice strana 45/1 – kostky mají žáci ve složce, vždy hodit 2 kostkami, sečíst a napsat výsledek do učebnice, stačí udělat výsledky pouze pro skupinu. Hodit s kostkami minimálně 10 krát, ať vidíme, jaký výsledek padl nejčastěji.

– 45/2 v rámci dobrovolnosti

– 45/3- zvládnou sami, nepomáhat

– 45/4 – žáci ať se s tím poperou sami, rodič je v roli učitele a po dokončení opraví a napíše počet chyb

  • Anglický jazyk

– lekce 5 My house

– učebnice strana 46 (komiks) + strana 47 – pročíst

– pracovní sešit strana 45 + strana 77-78 (vyrobit knížečku, a tiny book)

– do angličtiny nemusíte nic odevzdávat, jen udělat úkoly, které se po žácích chtějí