Učivo středa 8. 4. 2020 – 2. ročník

  • Čtení

– hodina bude směřovat k Velikonocím

– přečíst v učebnici celou stranu 87 – v první básničce říct rodičům rýmy nebo si je napsat na tabulku

– pracovní sešit strana 13/2, 3

  • Český jazyk + Matematika

– tyto dva předměty proběhnou online v 16:00 pomocí prograu Microsoft Teams

– společně si projdeme cvičení, v českém jazyku zopakujeme slovní druhy, v matematice si lehce žáky prozkouším na násobení a dělení čísla 7, projdeme si cvičení v učebnici 8/3 a zkusíme si pár zábavných cvičení na internetu