Učivo středa 25. 3. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– kartičky – druhy vět (mají ve složce) – žáci mazacím fixem vždy zakroužkují, o jakou větu se jedná. U věty rozkazovací jsme preferovali vykřičník, ale jsou tam i věty rozkazovací s tečkou. Nechat žáky jestli na to dojdou, kdyžtak opravit

– učebnice strana 84 – do nově zavedeného sešitu napsat barevným nadpis slovní druhy a stačí jen ty slovní druhy vypsat. Klidně barevně a velkým písmem, ať se jím z toho dobře učí.

– tyto slovní druhy se jen naučit nazpaměť jak jdou za sebou

– učebnice strana 85/6 – stačí přes folie spojit nebo ať Vám to žáci říkají ústně

  • Matematika

– vypočítat další sloupeček na dělení čísla 7

– učebnice strana 47/3 – projít společně a doplnit

– 47/4

– 47/5 – vypočítat pouze první dva sloupečky, ukázat jim první sloupeček jak mají počítat, protože jsme se s tímto ještě nesetkali a druhý sloupeček ať počítají sami. Rodič následně zkontroluje.

  • Čtení

– pracovní sešit 31/10

– četba učenice strana 78 – četba, úkoly za textem probrat jen ústně, spíše o diskuzi

– pracovní sešit 11/1