Učivo středa 18. 3. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– učebnice strana 81/14 – diskuze s žáky, co si myslí, jak mohla slova vzniknout

– pracovní list strana 36/1

– mazací tabulky a trénovat vlastní jména – rodiče diktují a oni píší, všímat si velkých písmen, rodiče zároveň kontrolují a opravují

– internetové stránky – www.gramar.in (2. ročník – cvičení malé nebo velké)

– kartičky OPAKOVAČKA – rodič se ptá, dítě odpovídá (kartičky jsou ve složce)

  • Matematika

– vypočítat další sloupeček na násobení čísla 7

– učebnice strana 46/1 – žáci s tímto typem úlohy budou mít problém skrz představivost, takže prosím o pomoc

– 46/2 – pavučiny žáky většinou baví, takže nechat je dělat samotné a kdyžtak pomoct

– 46/3 – měli by zvládnout žáci sami.

– 46/4 – toto cvičení vynechat

– 46/5 – nechat první žáky o tom přemýšlet, kdyby jim to moc nešlo, tak dopsat jednu číslici

  • Čtení

– pracovní sešit strana 30 – psaní číslic 6 + 9.

– četba učebnice strana 77 – odpovědět na úkoly 1 a 2 za textem.

– pracovní sešit 10/5

– karta JARO – přečíst texty a přiřadit k textu správný obrázek (karta s obrázky jsou ve složce)