Učivo pondělí 6. 4. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

diktát: 1) Dětí dělají oslavu.    2) Přišel tiše jako zloděj.             3) Tvé tělo je špinavé.

– učebnice strana 87/13 – pouze ústně, žák bude dokončovat věty

– pracovní sešit 17/6 – nechat žáky samostatně doplnit I/Y, úkoly pod textem projít s žáky

  • Matematika

– test (násobení a dělení čísla 7, žáci mají ve složce)

– učebnice strana 8/1 – vysvětlit žákům, že všechny obdélníky se musí rovnat a v celém řádečku můžou použít pouze 2 šipky

– 8/2 – měli by zvládnout sami

  • Čtení

– učebnice strana 90 – četba

– pracovní sešit 15/1, 2