Učivo pondělí 23. 3. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

Diktát: 1) Ruda se potí a bojí se.

2) Pavel je statečný.

3) Starosta spěchal do práce.

– napsat do diktátového sešitu a tento sešit mi ve čtvrtek odevzdat ke kontrole

– kartičky hláskovo-slabičný rozbor (jsou ve složce), nechat žáky vypracovat samostatně. Ke slovu přiřadí správný rozbor.

– učebnice strana 82/2 – věty Vám budou říkat ústně.

– pracovní sešit strana 16/3 – žáci doplní I/Í, Y/Ý sami (zkontroluji si to sama v pátek)

  • Matematika

– vypočítat sloupeček číslo 73 – vypočítat příklady na dělení čísla 7

– učebnice strana 47/1 – žáci zvládnou sami

– 47/2 – žáci mají zjistit, kolik čtverců a obdélníků je na obrázku A a B

– pracovní list strana 29/4

  • Čtení

– pracovní sešit strana 30/9 – nechat je samotné vypracovat

www.gramar.in – vybrat cvičení na čtení s porozuměním, jedna hvězdička znamená lehké cvičení i co se týká čtení, 3 hvězdičky znamená nejtěžší cvičení na čtení

– ve zbytku čase četba vlastní knížky