Učivo pondělí 16. 3. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

Diktát: 1) Babička Šimková nám poslala dopis.

2) Naše rodina žije v Olomouci.

3) Bydlíme v chatě u Rýmařova.

4) Pitínem protéká řeka Olšava.

– diktát napsat normálně do sešitu na diktáty. Před diktátem říct, že bude zaměřený na vlastní jména. Diktát si opravím sama v pátek.

– učebnice strana 80/9 – na folie, kontrola rodičů

– učebnice strana 80/10 – společně s rodiči (znovu je upozornit, proč se v těchto slovech píše velké písmeno)

– pracovní sešit 14/7

  • Matematika

– vypočítat sloupeček 73, ale pouze příklady na násobení! (sloupečky jsou ve složce)

– učebnice strana 44/ – žáci většinou zvládají úkoly samy, ale zkontrolovat jim cvičení 3

– kdyby toho žáci neměli dost, tak ať si propočítávají příklady ze stran 53, 57 a 61, protože v tomto ještě pokulháváme

  • Čtení

– pracovní sešit strana 30 – napsat číslice 2 + 3.

– četba učebnice strana 76 – odpovědět na otázky 1, 2, 4 za textem

– pracovní sešit 9/2 – úkoly se vztahují k textům ze strany 8

  • Prvouka

– učebnice strana 46-47 – diskuze ohledně obrázků, sepsat na zvláštní papír, co všechno vidí na obrázku (tento papír bych chtěla vidět, co všechno sepsali)

– přečíst si text pod obrázky

– pracovní list ohledně povolání (pracovní list je ve složce)