Učivo pátek 3. 4. 2020 – 2. ročník

  • Čtení

– učebnice strana 91 – četba básničky „Když jsem nemocný“

– na tabulku vypsat rýmy z této básničky

– nakreslit obrázek k této básničce