Učivo čtvrtek 9. 4. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– do školního sešitu napsat alespoň 4-5 vět o tom, co budou žáci dělat o Velikonocích

– tento text doplnit obrázkem

  • Matematika

– učebnice strana 9/1 – žáci by měli zvládnout samostatně

– 9/3 – projít s žáky

– procvičování násobků čísla 8

– procvičování na internetu – www.matika.in

  • Prvouka

– pracovní sešit 32/2

– procvičování na internetu – zde