Učivo čtvrtek 2. 4. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

– kartičky na slovní druhy – žáci mají ve složce, úkolem žáka je seřadit slovní druhy tak, jak jdou za sebou, rodič pak zkontroluje

– učebnice strana 87/12 – vybrat jednu větu a napsat ji do sešitu

– pracovní sešit 16/5

www.gramar.in – najít cvičení s názvem „najdi spojky“ a procvičovat

  • Matematika

– učebnice strana 7/3

– 7/4

– 7/5 – společně s rodičem, žákovi může pomoct, když si celý obrázek nakreslí

– kartičky na dělení (mají ve složce)

  • Prvouka

– podívat se na video ohledně výbavy jízdního kola – zde 

– procvičit si výbavu kola zábavně na internetu – zde