Učivo čtvrtek 19. 3. 2020 – 2. ročník

  • Český jazyk

test (vlastní jména), test je ve složce. Žáci sami doplňují malá a velká písmena. V pátek si to opět sama opravím. Žákům neradit.

– učebnice strana 82 – žáci si sami přečtou text, rodič pouze kontroluje správnost čtení. Úkoly k textu pro žáky: 1) Najdi první větu a přečti ji.

2) Najdi předposlední větu a přečti ji.

– učebnice strana 82/1 – ukázat jim, který odstavec je poslední a tvary slov napíší do nového sešitu.

– pracovní sešit 15/1

  • Matematika

– poslední sloupeček na násobení nechat počítat žáky samotné, napsat jen počet chyb a celý tento list se sloupečky mi odevzdat, já se na to podívám a vyhodnotím

– vypočítat pyramidy (jsou ve složce) – vypsat prosím mazacím fixem, ať to můžeme použít i později, prosím o kontrolu

– pracovní list strana 29/1, 2, 3

– komu by tohle vše nestačilo, tak může použít internetové stránky www.matika.in

  • Prvouka

– učebnice strana 48 – pobavit se o obrázcích a říct žákům, že celá stránka je o chování, které není správné. Tato stránka je spíše o diskuzi, přečtení textu, vysvětlit, co se smí a co naopak nesmí!

– pracovní sešit 30/1, 2, 3