Učivo 8. 11. 2018

  • Živá abeceda strana 78, 82, 83, 86
  • Matematika strana 37