Učivo 5. 11. 2018

  • Živá abeceda strana 72-73
  • Matematika strana 34