Učivo 30. 5. 2019

  • Čítanka strana 20, 23.
  • Český jazyk – pracovní list.
  • Matematika byla opakovací.