Učivo 26. 9. 2018

  • Živá abeceda strana 30 – 31
  • Matematika strana 17 – druhá půla a strana 33 – psaní číslice 1