Učivo 26. 3. 2019

  • Slabikář strana 69.
  • Písanka strana 3.
  • Matematika strana 31.
  • Prvouka 58 – 59.