Učivo 19. 9. 2018

  • Živá abeceda strana 22-23
  • Matematika strana 15