Učivo 15. 4. 2019

  • Slabikář strana 80 – vyvození slabiky DĚ.
  • Písanka strana 20.
  • Matematika strana 39.