TURISTICKÝ VÝLET 2. 6.2023

Zítra půjdeme se žáky namísto vyučování na výšlap po okolí.

S sebou: vhodné oblečení a pevnou obuv, pokrývku hlavy

svačinu a pití

Návrat: v průběhu 5. vyučovací hodiny, tak, aby žáci stihli odjezd na kroužek