Tiskopis – Žádost ošetřovné

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády, o uzavření základních, středních a vysokých škol, si můžete tiskopis
Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)
vyzvednout na Obecní úřadě v Pitíně od 11. 3. 2020. 

Další informace
Tiskopis vystavuje výhradně školské/dětské zařízení (škola) v případě jejich uzavření z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.
Podle § 39 odst. 1 písm. b) zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.
Současně si Vás dovolujeme upozornit na stránky České správy sociálního zabezpečení, kde byla zveřejněna Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení – https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-, kde je možno tiskopis rovněž stáhnout.