Test VL 4. ročník

Ve středu 19.2. budeme psát test z vlastivědy – znát 3 památky z kapitoly „Česká a moravská středověká města“; vědět, jak vypadalo středověké město; dále kapitoly „Proč potřebujeme stát“ a „Samospráva v obci“ – vše dle zápisů

Domácí úkol na jedničky – pracovní sešit str. 28 cv. 4