Středa 8. 12. (1. ročník)

Učivo pro nemocné:

ČJ: slabikář str. 14, písanka str. 8

polovina stran – slabikář str. 15, písanka str. 9

  • cvičení na trénování odkaz

M: str. 50/1, 3