Středa 7. 12. 2022 (2. ročník)

PRV – pracovní list / dokonči cvičení 2

Úkol mají zadaný pouze ti žáci, kteří v hodině nepracovali.