Středa 7. 10. 2020, 4. ročník DÚ

ČJ -uč. 18/17, doplň do celého textu Y/I

– opiš do domácího sešitu první čtyři věty

– vypiš z těch to vět podtrhlá slova a urči u nich rod (životnost), číslo a pád

VL – zkoušení Keltové (na pátek)