Středa 23. 1. 2019, 2. ročník

VV – na pátek si přines barevný obrázek sportovce nejlépe z novin, časopisu (zimní sport)

ČJ – učebnice str. 62/10, do domácího seišitu napiš 3 věty, přepis z velkého tiskacího, do psacího písma