Středa 22. 3. 2023 (2. ročník)

DÚ – ČT: čítanka str. 74

PRV: v pondělí test na lidské tělo, opakování lidské tělo

vyhodnocení projektů

Učivo:

M – str.  74/4, 75/1

ČJ – diktát, učebnice str. 84/dokončení strany, pracovní sešit 16/1, skupinová práce navíc

PRV – opakování

ČT – čítanka str. 74, pracovní sešit str. 8/1 práce s tabulkami a inforacemi