Středa 21. 9. 2022 (2. ročník), učivo, domácí úkol

DÚ:

ČT – přečti si básničku Kuřátko a obilí, čítanka str. 12,13

 

Učivo:

ČJ – diktát

– pracovní sešit str. 8/3

–  učebnice – str. 14, hláska a písmeno, str. 15/3 ústně, 15/4 do školního sešitu, str. 16 Abeceda,                       poslech písně abeceda Dáda

M – str. 12/1, 2

PRV – pracovní list str. 5/2

– video Agent v kapse (Šikana), rozbor obrázků – učebnice str. 11

ČT – mimočítanková četba Kosprd a telecí, čítanka str. 12, 13 Kuřátko a obilí