Středa 19. 10. 2022 (2. ročník)

DÚ:

ČJ – pracovní sešit str. 16/1

Školní sešit – přepis, někteří žáci napíší znovu.

 

Učivo:

ČJ – učebnice str. 26 text, 26/1, 26/2 do školního sešitu

– pracovní sešit str. 16/2

M – nebyla, práce ve skupinách (ČJ), třídnická hodina (chování, pozornost ve vyučování)

ČT – čítanka str. 19/Řehoř, pracovní list str. 12/8 první řádek

PRV – pracovní list 8/1