Sledujte TV – UčíTelka – domácí úkol – 5. ročník

Domácí úkolučitelka

  • sledujte TV  – přesněji ČT2  a to každý den:

                    –     od  10.50 do 11.15 hod.  –   pro 4. ročník  – pro opakování

                    –     od   11. 30  do   12.00 hod.  – pro 5. ročník