Seznámení se školním řádem, podpisy pomůcek, obalit učebnice, sešity

Prosím, podepište v žákovské knize na str. 30 seznámení se školním řádem (viz zs-pitin.cz). Postupně podepisujte dětem pomůcky a obalte sešity a učebnice, ty si budeme rozdávat zítra.