Recitační soutěž (čtvrtek 26. 1. 2023)

Příští čtvrtek, tj. 26. 1. 2023 proběhne v 1. a 2. ročníku recitační soutěž.

Žáci si na tuto soutěž připraví jakoukoliv básničku. Podmínkou je pouze to, aby báseň měla minimálně dvě sloky. Téma básně je libovolné. Přednášet budou žáci po jednotlivcích a na konci proběhne oceněni tří nejvíce vydařených výkonů.