Prodloužení uzavření škol do 20. 11. 2020

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí MZ ČR zůstávají základní školy nadále uzavřené a to prozatím do 20. 11. 2020.

Na základě toho jsme nuceni naši online výuku posílit a zavést další možnosti vzdělávání a hlavně se s vámi domluvit na způsobu hodnocení vzdělávání vašich dětí. Je nám jasné, že provádět kvalitní distanční výuku bez vaší pomoci  nejsme schopni. Proto vás prosíme o pomoc jak po technické stránce, tak i o spolupráci při tomto vzdělávání, aby bylo opravdu pro děti přínosem a ne jen „nějakým překlenutím“ této neklidné doby. Jde hlavně o to, aby dítě bylo vedeno k objevení zákonitostí řešení daných úloh a ne jen k pouhému naučení algoritmů pro řešení, které pak mohou zapomenout. Při tom mějte na paměti, že ne všichni se to naučí za jednu hodinu. Někteří musí vyřešit  více úloh, než si najdou svoji strategii, které porozumí, a která  jim bude vyhovovat k řešení konkrétní úlohy. Dopřejme jim společně radost z poznávání.

Na základě všech skutečností chceme tento týden uspořádat třídní schůzky (online), kde se s vámi chceme domluvit na postupech  vzdělávání vašich dětí, na hodnocení a pomoci.

Dále rozšiřujeme online výuku o další hodiny. Přidáváme i online kroužky, doučování a dvakrát týdně  školní družinu.  Některé kroužky musíme vést, protože jsme na ně získali dotaci z evropských fondů. Také díky nim mohla naše škola pořídit nové počítače, které se doinstalovaly a jsou již pro vaše děti nachystané k zapůjčení.