Překlad vět – AJ 5

Přelož tyto věty do sešitu, stačí psát rovnou anglicky.

Ona je hubená.

To je jejich nové auto.

My jsme ve škole. (AT)

Já nejsem ze Španělska.

On nemá deset.

Oni nejsou naši rodiče.