Pondělí 6. 12. (1. ročník)

Učivo pro nemocné:

ČJ – slabikář str. 12, cvičení

– pracovní list (viz níže)

     – písanka str. 6, tiskací M opakování str. 28
     – čtení na trénování odkaz
M – str. 48
     – pracovní karty navíc, popř. pracovní listy žákům pošlu po svém návratu nebo to domluvím s paní učitelkami, které je suplují
prc list slabiky s M