Pondělí 5. 9. 2022 (2. ročník)

DÚ:  ČJ – pracovní sešit str. 4/1

Obalení zbylých sešitů – matematika, český jazyk diktát

Další informace:  – žákovské knížky pro naši třídu ještě nepřišly, jakmile dorazí, ihned je žákům rozdám a prosím o jejich vyplnění

a podpis u prohlášení o seznámení se školním řádem a poučení o BOZ

– do žákovských knížek vložím i seznam potřebných pomůcek do vyučování, VV i PČ

– výuka náboženství bude zahájena v pondělí 12. 9. 2022