Pondělí 3. 4. (2. ročník)

DÚ:

ČJ – pracovní sešit str. 17/5

ČT – čítanka str. 79, vyber si jednu pranostiku a vysvětli ji (stačí ústně, na příští středu)

– dobrovolně si můžeš připravit i jiné pranostiky

Nosit si úkolníčky a pomůcky!!

 

Učivo:

ČJ – píseň slovní druhy; slovesa – zápis, vymysli do sešitu 5 sloves, učebnice str. 87/7

M – 79/2, 3, 4

ČT – čítanka str. 81, pracovní sešit str. 11/3, 11/4, 13/1

PRV – učebnice str. 49, shrnutí tématu