Pondělí 24. 10. 2022 (2. ročník)

DÚ:

M – přines si na vyučovací hodinu metr, jakýkoliv typ

Přinést knihy nebo peníze z nakladatelství Pierot.

Zamyslet se nad svým chováním ve vyučování, vymyslet, co zlepším, abych nenarušoval hodinu.