Pondělí 14. 1. 2019, DÚ, 2. ročník

M – ve středu pětiminutovka násobení, dělení 2, 3, 4

ČJ – podepsat diktát a nezapomínat dělat opravy

PRV – přines papírové hodiny

LEPIDLO