Pondělí 12. 9. 2022 (2. ročník)

ČT – pracovní list 3/6

ČJ – opakuj abecedu, ve středu diktát na písmena

Někteří žáci dnes neměli hotový DÚ ze čtvrtka, prosím dohlédněte na plnění úkolů.