Platba ŠD

Prosím o zaplacení (kdo ještě nepřinesl) poplatku za školní družinu (1. pololetí) do konce října. Děkuji.