Organizační záležitosti

V případě zájmu přineste vyplněnou přihlášku do školní družiny.